South Africa 6D3N
SAFARI CAPETOWN 6D3N BY SQ

พิเศษ!! นั่งกระเช้าไฟฟ้าหมุน 360 องศา ขึ้นสู่ Table Mountain จุดชมวิวที่สูงสุด ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) อันเลื่องชื่อ ให้ท่านทดลองชิมเนื้อนกกระจอกเทศ ในแบบชาวแอฟริกันแท้ๆสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก เป็นภูเขาที่มีด้านบนสุดหรือยอด เขาราบเรียบแลดูเหมือนโต๊ะภูเขามีความสูงถึง 1,087 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง (CABLECAR) ซึ่งจุผู้โดยสารได้ ครั้งละ 65 คน และหมุมรอบแบบ 360 องศา เพื่อให้ผู้โดยสารได้ชมทิวทัศน์ได้อย่างเต็มที่

27 January – 01 February 2018 10-15 March 2018 07-12 / 14-19 / 23-28 April 2018 05-10 / 26-31 May 2018