Taiwan Trip 18 -21 May.15

4วัน3คืน
18-21 May 2015

ไต้หวัน ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับสองของโลกรองจากญี่ปุ่น ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากมาย เป็นเมืองที่มีความแตกต่างที่ลงตัวทั้งด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ศิลปะและเทคโนโลยี บนเกาะเล็กๆ ถึงเล็กแต่บนเกาะนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

DSC_0076

DSC_0114

DSC_0128

DSC_0136

DSC_0139

DSC_0150

DSC_0151

DSC_0157

DSC_0162

DSC_0165

DSC_0198

DSC_0200

DSC_0256

DSC_0261

DSC_0273

DSC_0283