Thai 3 วัน 2 คืน
สวิตเซอร์แลนด์แดนสามหมอก แม่ฮ่องสอน-ปาย-ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

• ชมวิวยามเช้าปางอุ๋ง-หมู่บ้านรักไทย-วนอุทยานถ้ำปลา-ภูโคลน • เที่ยวเมืองปาย-บ้านสันติชล-วัดน้ำฮู-พระธาตุแม่เย็น-สะพานปาย • น้ำตกหมอกฟ้า-อุทยานห้วยน้ำดัง-วัดป่าดาราภิรมย์

30 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
Thai 3 วัน 2 คืน
เยือนแม่สอด ข้ามเเดนไหว้สาพระธาตุเมืองเมียวดี ตาก-แม่สอด-เมียวดี 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

• ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน • พระบรมธาตุเจดีย์บ้านตาก • อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น..ออนเซ็น ถังไม้โอ๊คที่ออนเซ็น • วัดไทยวัฒนาราม • เมืองเมียวดี ไหว้พระสองแผ่นดิน • ตลาดริมเมย

กันยายน 2562 - มีนาคม 2563