JANPAN 7D4N
SAKURA PARTY OSAKA – TOKYO 7D4N BY TG

เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,500 ปีชิสึโอกะ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบทเ่ีพาะพนัธุป์ลาไหลทใ่ีหญ่ทส่ีุดในญป่ี่นุ, ยามานาชิ ข้ึนชมความงามและความอศัจรรยข์องภเูขาทส่ีงูทส่ีุดในญป่ี่นุ ภูเขาไฟฟูจิโตเกียวนิกโก้โยโกฮาม่า

11 - 17 April 2018
JANPAN,Nara,Mie,Shizuoka,Yamanashi,Tokyo,Saitama,Yokohama 7D4N
CHARMING SAKURA 7D4N BY TG

นารา ชมซากุระที่ออกดอกบานสะพรั่งไปทั่วบนเนินเขาโยชิโนะ มิเอะ ที่ยวชม หมู่บ้านนินจาอิกะเพลิดเพลินและได้รับความรู้เกี่ยวกับนักรบสายลับ ชิสึโอกะ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ ไซตามะ เดินเล่นชมสถาปัตยกรรมเมืองโบราณที่ เมืองคาวาโกเอะ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเม็ง

11-17 / 12-18 April 2018
JANPAN,Osaka,Shizuoka,Yamanashi,Tokyo,Saitama,Yokohama 7D4N 7D4N
AMAZING GOLDEN ROUTE 7D4N BY TG

โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ดินแดนแห่งความสนุก เพลิดเพลินและสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดจากภาพยนตร์ชื่อดังจาก “HOLLYWOOD” ชิสึโอกะ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะไซตามะเดินเล่นชมสถาปัตยกรรมเมืองโบราณที่ เมืองคาวาโกเอะ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเม็ง สถานที่ที่รวบรวมร้านราเม็งชื่อดังจากเมืองต่างๆ

11-17 / 12-18 April 2018
JANPAN,HOKKAIDO,HAKODATE 6D4N
HOKKAIDO • HAKODATE 6D4N BY TG

โทยะ ชมความงามของทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ, นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอูสุเพื่อชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ และทะเลสาบโทยะ ฮาโกดาเตะ ดูเหล่าฝูงลิงแช่ออนเซ็นที่ สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ, เดินเล่นชมเมือง ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ โอตารุเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ เอกลักษณ์แห่งวิถีชีวิต 2 ฝั่งคลอง ที่ยังคงกลิ่นอายอารยธรรมญี่ปุ่นแต่กลับสวยงามซัปโปโร เข้าสักการะองค์พระใหญ่ไดบุทสึ ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอกไกโด,ช้อปปิ้งที่ย่านทานูกิและย่านซูซูกิโน่

10-15 / 14-19 April 2018
Japan กันยายน 2559 - ตุลาคม 2559
TOUR EASY BEAUTIFUL TOKYO (TZ) 5D3N SEP-OCT.CU

สักการะ วัดนาริตะซัน ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค เป็นหมู่บ้านที่มีบ่อน้ำซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ
มรดกโลกทางวัฒนธรรม ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะอิสระ 1 วัน ให้ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจุกุ ย่านฮาราจุกุ ย่ายชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของญี่ปุ่นสัมผัสประสบการณ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าพิเศษ!!! ขาปูยักษ์ และ Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง

กันยายน 2559 - ตุลาคม 2559
Japan,TOUR EXCELLENT TOKYO OSAKA 6D3N BY XJ ตุลาคม 2559 - มกราคม 2560
TOUR EXCELLENT TOKYO OSAKA 6D3N BY XJ

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ชมภูเขาไฟฟูจิสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น และได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชมมรดกโลกวัดน้ำใสสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ช้อปปิ้งจุใจกับย่านดังใจกลางเมืองชินจูกุ + ชินไซบาชิ

ตุลาคม 2559 - มกราคม 2560
TOUR GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO 6D 5N BY XJ ตุลาคม 2559 - มกราคม 2560
TOUR GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO 6D 5N BY XJ

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัยชมมรดกโลกวัดน้ำใสช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชานมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ชมวัดทองคินคะคุจิวนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด สักการะศาลเจ้าฮาโกเน่เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกที่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต

ตุลาคม 2559 - มกราคม 2560
HOKKAIDO ASAHIKAWA-BIEI-FURANO-OTARU-SAPPORO 6 Day 4 Night
ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 6 วัน 4 คืน (TG) BLOOMING HOKKAIDO LAVENDER 6D4N TG

ชมความน่ารักของสัตว์เมืองหนาว “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”
อิ่มอร่อยกับราเมนต้นตำรับแท้สไตล์ญี่ปุ่น “หมู่บ้านราเมน”
ชมทุ่งข้าวบาร์เล่ย์ ไร่มันฝรั่ง ไร่ข้าวโพด “เมืองบิเอะ”
ชมความอัศจรรย์ “อาโออิเคะ” สระน้ำสีน้ำเงินที่สวยงาม
“ฟาร์มโทมิตะ” ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้หลากสีสัน
ชมกรรมวิธีการผลิตชีสชื่อดังของฮอกไกโดที่ “โรงงานชีส”
ชมความงดงามของ “เมืองโอตารุ” เมืองที่เต็มไปด้วยลำคลอง
ต้นกำเนิดศิลปะ “เครื่องแก้วและกล่องดนตรี”
“โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้าที่ขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด
ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ “ย่านซึซึกิโนะ”
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)

5-10, 6-11, 12-17, 16-21, 24-29 ,กรกฏาคม 2559
NARA-KYOTO-FUJI-TOKYO 6D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ญี่ปุ่น นารา เกียวโต ฟูจิ โตเกียว 6 วัน3คืนTG NARA-KYOTO-FUJI-TOKYO LAVENDER 6D3N BY TG

ชมความงามของทุ่ง “ดอกลาเวนเดอร์” ริมทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ
ขอพร “หลวงพ่อโตวัดโทไดจิ” ในวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นำท่านดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธ์ 3 สาย” แห่ง “วัดคิโยมิสึ”
อลังการ“ปราสาททอง” อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง “อิคคิวซัง”
ชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลก
“ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่”
ชมความงดงาม “พระราชวังอิมพีเรียล”ที่ประทับของจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน”
ช้อปปิ้ง “ชินจูกุ / ฮาราจูกุ / โอไดบะ” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)
อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด

22-27 มิถุนายน 2559
TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA 6D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ เกียวโต โอซาก้า6 วัน3คืนTOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA LAVENDER 6D3N BY TG

ชมความงามของทุ่ง “ดอกลาเวนเดอร์” ริมทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน”
“ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ”
ชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลก
นำท่านดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธ์ 3 สาย” แห่ง “วัดคิโยมิสึ”
ชมความอลังการ “ปราสาททอง” อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง “อิคคิวซัง”
ช้อปปิ้ง“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสุดยอดแบรนด์ดังระดับโลก
ช้อปปิ้งย่าน “ชินจูกุ / ชินไซบาชิ” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)
อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด

6-11 กรกฎาคม 2559 , 14-19 กรกฏาคม 2559
TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA HYDRANGEA 6D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ เกียวโต โอซาก้า 6 วัน3คืนTG,TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA 6D3N BY TG

ชมงานเทศกาล“ดอกไฮเดรนเยีย” ที่งดงาม ณ “ศาลเจ้าฮาคุซานจินจา”
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน“วัดอาซะกุซ่าคันนอน”
“ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ”
ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลก
บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ “โอชิโนะฮัคไค”เกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ
นำท่านดื่ม“น้ำศักดิ์สิทธ์3สาย”แห่ง“วัดคิโยมิสึ”
อลังการ “ปราสาททอง” อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง “อิคคิวซัง”
ช้อปปิ้งจุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสุดยอดแบรนด์ดัง
ช้อปปิ้งย่าน “ชินจูกุ / ชินไซบาชิ” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)
อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด

8-13 มิถุนายน 2559
ARIGATOU (SNOW WALL) OSAKA - TOKYO (HND) ๋กรกฎาคม - สิงหาคม 2559
(A9) ARIGATOU (SNOW WALL) OSAKA – TOKYO (HND) 7 D 4 N BY TG (61,900, 63,900.-)

เจแปนแอลป์ สโนว์วอลล์ ขึ้นกระเช้า+นั่งรถไฟ ชมความงามของกำแพงหิมะหมู่บ้านชิราคาวาโกะ มรดกโลกที่ต้องเยี่ยมเยือน ชมหมู่บ้านและวิถีชีวิตชาวญี่ปุ่นโบราณสู่เมืองทาคายาม่า เมืองเก่าแก่ทางวัฒนธรรม ย้อนอดีตสมัยเอโดะ บนถนนซันมานูจิชมปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทดั้งเดิมที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น และถูกขึ้นให้เป็นสมบัติประจำชาติช้อปปิ้งเต็มอิ่ม นาโกย่าสเตชั่น หลากหลายสินค้าที่น่าสนใจ

10 – 16 พ.ค 11 – 17 พ.ค 12 – 18 พ.ค 18 – 24 พ.ค 19 – 25 พ.ค