CHINA 7 วัน 5 คืน
ทัวร์ฮาร์บิน…ขนมถั่วตัด 1 ปีมีครั้งเดียว เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมูบ้านหิมะ 7 วัน 5 คืน (CA)

ชมเทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”การแกะสลักน้ำแข็ง เยือนหมู่บ้านหิมะ เหมือนเข้าไปโลกของเทพนิยาย ลานสกียาบูลี่ ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์เทียนจิน หรือ เทียนจิน อายทัวร์ฮาร์บิน ลานสกีYABULI หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย ชมเขาแกะหญ้า เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง โบสถ์เซ็นโซเฟีย ถนนจงเอียง อนุสาวรีย์ฝั่งหง โชว์ว่ายน้ำแข็ง เกาะพระอาทิตย์ ทัวร์เทียนสิน สวนจิ้งหยวน ถนนอู่ต้าเต้า ชิงช้าสวรรค์เทียนจินอายลิ้มรสอาหารพิเศษ อาหารตงเป่ย สุกี้ตงเป่ยพัก4 ดาว

January2020