จิ่วจ่ายโกว 4 วัน 3 คืน
Tour Cina,ทัวร์จีน,ทัวร์เฉิงตู,ทัวร์จิ่วจ่ายโกว 4วัน3คืน การบินไทย เริ่มต้น 17,771.-

มรดกโลก สวรรค์บนดิน จิ่วจ้ายโกว 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 17,771.-
โดยสายการบินไทย (TG) เครื่องบินลำใหญ่พิเศษ ที่คุณเชื่อมั่น
เหมันตฤดู ทะเลสาบ 5 สี...ปฐพีแห่งขุนเขา
ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไม่ควรพลาด
- เม่าเสี้ยน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - วัดมัญชุศรี
- ถนนโบราณจิ่งหลี่ - ถนนคนเดินชูลชีลู่ - อุทยานโหม่วหนีโกว
- ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้าแห่งเฉินตู
3 – 6 พ.ย 17,771.- 4 – 7 พ.ย 19.991.-
10 –13 พ.ย 19,991.- 17 – 20 พ.ย 19,991.-
24 – 27 พ.ย 19,991.- 1 – 4 ธ.ค 19,991.-

พฤศจิกายน- ธันวาคม 2559