อเมริกา ตะวันตก 9 วัน 6 คืน

West america,San Francisco,Solvang,Santa Barbara,Las Vegasv,Los Angeles 9D6N Cathay Pacific
16-24 February/ 18-26 March/ 06-14 April/ 12-20 April/ 01-09 May/26 May -03 June 2018
เริ่มต้น 87,300