อเมริกาตะวันออก 10 วัน 7 คืน

์America,New York,Philadelphia City,Washington D.C.,Harrisburg,Boston 10D7N Cathay Pacific
16-25 February / 01-10 March / 31 March-09 April /14-23 April /27 April -06 May 2018
เริ่มต้น 86,900