มหัศจรรย์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน

Taiwan 4D3N TG
September - January 2020
เริ่มต้น 21,900.-
  • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน
  • หมู่บ้านสายรุ้ง
  • เย่หลิว
  • จิ่วเฟิน
  • อณุสรณ์สถานเจียไคเช็ค