มหัศจรรย์ไทเป เที่ยวครบเต็มอิ่ม

ไฮไลท์

 • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
 • สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
 • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ วัดหลงซาน
 • ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป
 • ชอปปิงที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
 • พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน
 • พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใส สเต๊กจานร้อน บุปเฟ่ต์สลัดบาร์
 • พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

มหัศจรรย์ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน

ไฮไลท์

 • สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
 • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
 • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
 • ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง
 • ชอปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง
 • พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

มหัศจรรย์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน

 • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • เย่หลิว
 • จิ่วเฟิน
 • อณุสรณ์สถานเจียไคเช็ค

EASY PREMIUM IN TAIWAN

EASY PREMIUM IN TAIWAN

Date EASY PREMIUM IN TAIWAN Meal Hotel
D1. สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต -/ L /D
D2. ไถจง-ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-อาบน้ำแร่ BF / L / D เมืองไทจง
D3. ไทเป-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิ่ว-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-ศูนย์เครื่องสำอาง-ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป) BF / L / – เมืองไทเป
D4. ไทเป-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)- DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ-ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet -สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ BF / L / – เมืองไทเป

EASY ฟินเวอ่ร์ IN TAIWAN 6D4N BY XW

ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-ฟรีอิสระ1วัน NOV’16-MAR’17 (1)

Date EASY ฟินเว่อร์ IN TAIWAN 6D 4N Meal Hotel
D1. กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
D2. สนามบินเถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ฝงเจี๋ยไนท์มาเก๊ต BOX/ L /- เมืองไทจง
D3. ไทจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-ศูนย์เครื่องสำอาง-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป) BF / L / D เมืองไทเป
D4. ไทเป-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิ่ว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) BF / L / D เมืองไทเป
D5. อิสระท่องเที่ยวและรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
* มีไกด์รอแสตนบายที่โรงแรม ไม่มีรถ*
BF / – / – เมืองไทเป
D6. สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ BOX / – / –

EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5D 3N BY XW

ไต้หวัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-ช้อปปิ้งซีเหมินติง NOV’16-MAR’17

Date EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5D 3N Meal Hotel
D1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
   
D2. สนามบินเถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถซานซื่อ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง บานาน่า BOX/ L /D เมืองไทจง
D3. ไถจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป) BF / L / D เมืองไทเป
D4. ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิ่ว-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) BF / L / – เมืองเถาหยวน
D5. สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ BOX / – / –

Taiwan Trip 18 -21 May.15

ไต้หวัน ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับสองของโลกรองจากญี่ปุ่น ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากมาย เป็นเมืองที่มีความแตกต่างที่ลงตัวทั้งด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ศิลปะและเทคโนโลยี บนเกาะเล็กๆ ถึงเล็กแต่บนเกาะนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

DSC_0076

DSC_0114

DSC_0128

DSC_0136

DSC_0139

DSC_0150

DSC_0151

DSC_0157

DSC_0162

DSC_0165

DSC_0198

DSC_0200

DSC_0256

DSC_0261

DSC_0273

DSC_0283

ทัวร์ใต้หวัน,ท่องเที่ยวใต้หวัน, Taiwan, Tour Taiwan

ทัวร์ใต้หวัน,ท่องเที่ยวใต้หวัน, Taiwan, Tour Taiwan