Uniquely Singapore 3 Days

สิงคโปร์-สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-ขึ้นชมวิวมารีน่า เบย์แซนด์
3วัน 2คืน โดยสายการบิน
SINGAPORE AIRLINE (SQ) สายการบินระดับโลก
พิเศษ !! ทุกโปรแกรมช่วงปีใหม่ !! บริการรถส่งที่ MARINA BAY SAND
เพื่อร่วมชมงาน COUNTDOWN 2017 (วันที่ 31 DEC)

 • รวมค่าบัตร ขึ้นชมวิวชั้น 57 ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์
 • รวมค่าบัตร ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง Wonderful Light” สุดอลังการที่อ่าวมารีน่า เบย์ แซนด์
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND
 • พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาวเต็ม ทำเลดี / Free WIFI
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee
 • พิเศษ ! ลิ้มรส บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa

 

Singapore So Strong 3 Days

 >_<  HIGHLIGHT ของรายการชมเมืองสิงคโปร์ – ยูนิเวอร์แซล
3 วัน 2คืน โดยสายการบิน
JET STAR (3K) /AIR ASIA (FD) / TIGER AIR (TR)/ Thai Lion Air (SL)
*** ไปทั้งทีต้องเที่ยวให้ครบ ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย ***
บินเช้า กลับเย็น
พิเศษ !! ทุกโปรแกรมช่วงปีใหม่ !! บริการรถส่งที่ MARINA BAY SAND
เพื่อร่วมชมงาน COUNTDOWN 2017 (วันที่ 31 DEC)

 • รวมบัตร ล่องเรือ BUMBOAT ชมแสงสีย่านใจกลางเมืองสิงคโปร์
 • รวมบัตร ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุกระดับโลก !!! One day pass
 • รวมบัตร เข้าชมโดมที่ GARDEN BY THE BAY แล้ว
 • รวมบัตร SEA AQUARIUM เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในเอเชีย
 • ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง Wonderful Light สุดอลังการที่อ่าวมารีน่า เบย์ แซนด์
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee
 • พิเศษ ! ลิ้มรส บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa
 • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว บริการ Free WIFI

So Shiok 3 Days

บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY
ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

SUPERB SINGAPORE SO SHIOK!!
By Thai Lion Air (SL) (ฟรี ! บริการของว่างบนเครื่อง ไป-กลับ)
>_<  HIGHLIGHT ของรายการ

พิเศษ !! ทุกโปรแกรมช่วงปีใหม่ !! บริการรถส่งที่ MARINA BAY SAND
เพื่อร่วมชมงาน COUNTDOWN 2017 (วันที่ 31 DEC)

 • บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
 • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
 • ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
 • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

Tour SINGAPORE Scoot AweSome

 นั่ง Scoot Air เครื่องใหญ่ 400 ที่นั่ง
 ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 รวมค่าบัตร ล่องเรือ BUMBOAT รวมแสงสีเมืองสิงคโปร์ ยามค่ำคืน
 ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY ปอดของชาวสิงคโปร์
 ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก
 พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee
 พิเศษ ชิมน้ำซุปร้อนๆ บักกุ้ดเต๋ ร้านดัง Song Fa @ Clarke quay
 **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว สะอาดปลอดภัย / มี WIFI

SINGAPORE Scoot AweSome
เครื่องลำใหญ่บินบ่าย – กลับดึก
3 วัน 2คืน โดยสายการบิน Scoot Airline (TZ)

 • นั่ง Scoot Air เครื่องใหญ่ 400 ที่นั่ง
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • รวมค่าบัตร ล่องเรือ BUMBOAT รวมแสงสีเมืองสิงคโปร์ ยามค่ำคืน
 • ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY ปอดของชาวสิงคโปร์
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • เลือกซื้อ Option AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee
 • พิเศษ ชิมน้ำซุปร้อนๆ บักกุ้ดเต๋ ร้านดัง Song Fa @ Clarke quay
 • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว สะอาดปลอดภัย / มี WIFI
 • ***ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย***

วันแรก             กรุงเทพฯ – Singapore 
วันที่สอง          เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ

                       Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)
                           Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ล่องเรือ BUMBOAT                                  (รวม ค่าบัตร)
วันที่สาม          Garden by the bay – ทัวร์ชมเมือง – ไชน่าทาวน์ –
น้ำพุแห่งความ                                มั่งคั่ง – ช็อปปิ้ง Orchard – กลับ กทม.

TOUR SUPERB SINGAPORE SO SHIOK!!

บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการเข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

SUPERB SINGAPORE SO SHIOK!!
By Thai Lion Air (SL) (ฟรี ! บริการของว่างบนเครื่อง ไป-กลับ)
>_<  HIGHLIGHT ของรายการ

 • บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
 • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
 • ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
 • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

วันแรก            กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –                                    GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์        
วันที่สอง          เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke                       Quay
วันที่สาม          ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน – Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์                        –ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ

 

ทัวร์สิงคโปร์,Singapore So Strong 3 Days

ทัวร์สิงคโปร์, ท่องเที่ยวสิงคโปร์, Singapore, tours/singapore

วันแรก      กรุงเทพฯ – Singapore – วัดพระเขี้ยวแก้ว ไชน่าทาวน์ – City Tour –

                   เมอไลอ้อน – น้ำพุมั่งคั่ง – Garden Rhapsody show

วันที่สอง    เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ

Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)

Option B : UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)+อาหารเย็น+ล่องเรือ

Bumboat ชมอ่าวมารีน่ายามค่ำคืน มารีน่า เบย์ แซนด์ + ชมโชว์น้ำพุ

Wonderful Light

วันที่สาม    GARDEN BY THE BAY – ขอพรวัดเจ้าแม่กวนอิม Thong Hood – Duty

                    Free Shop – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ

ทัวร์สิงคโปร์,Singapore New Full Option

ทัวร์สิงคโปร์, ท่องเที่ยวสิงคโปร์, Singapore, tours/singapore

วันแรก (1)  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – มารีน่าเบย์แซนด์ – ล่องเรือ BUMBOAT

วันที่สอง (2) UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) – ชมโชว์ WING OF TIME

วันที่สาม (3)  CITY TOUR –– Singapore Flyer – GARDEN BY THE BAY ( 1                            dome ) – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

วันที่สี่ (4)     วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – กรุงเทพฯ 

ทัวร์สิงคโปร์,Luxury Songkran Days 4 Days 3 Nights

ทัวร์สิงคโปร์, ท่องเที่ยวสิงคโปร์, Singapore, tours/singapore

Luxury Songkran Days 4 Days 3 Nights

วันแรก (1)  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน – ล่องเรือ BUMBOAT   

วันที่สอง (2) UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) – มารีน่า เบย์ แซนด์ 

วันที่สาม (3)  CITY TOUR – GARDEN BY THE BAY ( 2 dome ) – น้ำพุแห่งความ                         มั่งคั่ง – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

วันที่สี่ (4)     วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม  – กรุงเทพฯ

Singapore Trip 20-22 Nov.15

สิงคโปร์ ขึ้นชื่อว่าเป็นสีสันของทวีปเอเชีย เป็นปากอ่าวต้อนรับนักเดินทางจากตะวันตกสู่คาบทวีปตะวันออก เป็นเมืองที่มีความแตกต่างที่ลงตัวทั้งด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ ศิลปะและเทคโนโลยี ประเทศบนเกาะเล็กๆ เกาะนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวแทบจะทุกมุม

12241583_708323039268257_2260314109006278308_n 12239974_708322932601601_406986152271027429_n 12295277_708323092601585_1417508923717970512_n 12294769_708323122601582_8030022852762086326_n 12289560_708322969268264_8950138449089225105_n 12278799_708323265934901_3793673732183983165_n 12274506_708322839268277_3486526206318020895_n 12250101_708323219268239_6344056620688411727_n

ทัวร์สิงคโปร์,Singapore So Cheap

ทัวร์สิงคโปร์, ท่องเที่ยวสิงคโปร์, Singapore, tours/singapore

ชมเมืองสิงคโปร์ เลือกเที่ยวตาม Option

   4 วัน 3คืน โดยสายการบิน Scoot Airline (TZ)

          ***ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย***

 • ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY ปอดของชาวสิงคโปร์
 • ล่องเรือ BUMBOAT ชมแสงสีย่านใจกลางเมืองสิงคโปร์
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • เลือกซื้อ Option AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee
 • พิเศษ ! ลิ้มรส บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa
 • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว

ทัวร์สิงคโปร์,ท่องเที่ยวสิงคโปร์, Singapore, Tour Singapore

ทัวร์สิงคโปร์,ท่องเที่ยวสิงคโปร์, Singapore, Tour Singapore