Europe 7D4N
East Europe Classic 7 วัน 4 คืน

เวียนนา เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรยี อดตีอำณำจกัใหญ่ทมี่เีสน่หท์งั้ทำงดำ้นศลิปะ ดนตรบราติสลาวา นครหลวงแห่งสำธำรณรฐัสโลวคั ซาลสเบิร์ก เมอืงแห่งศลิปินเพลงของเดก็อจัฉรยิะโมสำรต์ที่มชีอื่ดงักอ้งโลก

16 - 22 January / 20 - 26 March 2018
South Africa 6D3N
SAFARI CAPETOWN 6D3N BY SQ

พิเศษ!! นั่งกระเช้าไฟฟ้าหมุน 360 องศา ขึ้นสู่ Table Mountain จุดชมวิวที่สูงสุด ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) อันเลื่องชื่อ ให้ท่านทดลองชิมเนื้อนกกระจอกเทศ ในแบบชาวแอฟริกันแท้ๆสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก เป็นภูเขาที่มีด้านบนสุดหรือยอด เขาราบเรียบแลดูเหมือนโต๊ะภูเขามีความสูงถึง 1,087 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง (CABLECAR) ซึ่งจุผู้โดยสารได้ ครั้งละ 65 คน และหมุมรอบแบบ 360 องศา เพื่อให้ผู้โดยสารได้ชมทิวทัศน์ได้อย่างเต็มที่

27 January – 01 February 2018 10-15 March 2018 07-12 / 14-19 / 23-28 April 2018 05-10 / 26-31 May 2018
EUROPE ENGLAND เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ อังกฤษ | 7 วัน 4 คืน 7-13 ต.ค. 59,14-20 ต.ค. 59
BUFFET ENGLAND เที่ยวจุใจ บุฟเฟ่ต์ อังกฤษ 7 วัน 4 คืน

เบอร์มิงแฮม – ลิเวอร์พูล – แมนเชสเตอร์ – สแตรทฟอร์ด – กลอสเตอร์ คอร์ดวอลล์ เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ช้อปปิ้งบิสเตอร์ เอ้าท์เลท - อ็อกซฟอร์ดสตรีท – แฮร์รอดด์อิสระ 1 วัน ในลอนดอนเที่ยวชมกรุงลอนดอนพิเศษ กินเป็ดย่างชื่อดัง โฟร์ซีซัน

7-13 ต.ค. 59,14-20 ต.ค. 59
Japan,TOUR EXCELLENT TOKYO OSAKA 6D3N BY XJ ตุลาคม 2559 - มกราคม 2560
TOUR EXCELLENT TOKYO OSAKA 6D3N BY XJ

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ชมภูเขาไฟฟูจิสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น และได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชมมรดกโลกวัดน้ำใสสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ช้อปปิ้งจุใจกับย่านดังใจกลางเมืองชินจูกุ + ชินไซบาชิ

ตุลาคม 2559 - มกราคม 2560
TOUR GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO 6D 5N BY XJ ตุลาคม 2559 - มกราคม 2560
TOUR GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO 6D 5N BY XJ

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัยชมมรดกโลกวัดน้ำใสช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชานมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ชมวัดทองคินคะคุจิวนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด สักการะศาลเจ้าฮาโกเน่เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกที่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต

ตุลาคม 2559 - มกราคม 2560
NARA-KYOTO-FUJI-TOKYO 6D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ญี่ปุ่น นารา เกียวโต ฟูจิ โตเกียว 6 วัน3คืนTG NARA-KYOTO-FUJI-TOKYO LAVENDER 6D3N BY TG

ชมความงามของทุ่ง “ดอกลาเวนเดอร์” ริมทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ
ขอพร “หลวงพ่อโตวัดโทไดจิ” ในวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นำท่านดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธ์ 3 สาย” แห่ง “วัดคิโยมิสึ”
อลังการ“ปราสาททอง” อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง “อิคคิวซัง”
ชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลก
“ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่”
ชมความงดงาม “พระราชวังอิมพีเรียล”ที่ประทับของจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน”
ช้อปปิ้ง “ชินจูกุ / ฮาราจูกุ / โอไดบะ” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)
อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด

22-27 มิถุนายน 2559
TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA 6D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ เกียวโต โอซาก้า6 วัน3คืนTOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA LAVENDER 6D3N BY TG

ชมความงามของทุ่ง “ดอกลาเวนเดอร์” ริมทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน”
“ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ”
ชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลก
นำท่านดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธ์ 3 สาย” แห่ง “วัดคิโยมิสึ”
ชมความอลังการ “ปราสาททอง” อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง “อิคคิวซัง”
ช้อปปิ้ง“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสุดยอดแบรนด์ดังระดับโลก
ช้อปปิ้งย่าน “ชินจูกุ / ชินไซบาชิ” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)
อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด

6-11 กรกฎาคม 2559 , 14-19 กรกฏาคม 2559
TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA HYDRANGEA 6D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ เกียวโต โอซาก้า 6 วัน3คืนTG,TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA 6D3N BY TG

ชมงานเทศกาล“ดอกไฮเดรนเยีย” ที่งดงาม ณ “ศาลเจ้าฮาคุซานจินจา”
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน“วัดอาซะกุซ่าคันนอน”
“ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ”
ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลก
บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ “โอชิโนะฮัคไค”เกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ
นำท่านดื่ม“น้ำศักดิ์สิทธ์3สาย”แห่ง“วัดคิโยมิสึ”
อลังการ “ปราสาททอง” อันเลื่องชื่อจากการ์ตูนดัง “อิคคิวซัง”
ช้อปปิ้งจุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสุดยอดแบรนด์ดัง
ช้อปปิ้งย่าน “ชินจูกุ / ชินไซบาชิ” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)
อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด

8-13 มิถุนายน 2559