ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว : 11/06744 TAT License : 11/06744
มือถือ : 083 021 6027, 086 343 1997